Kế toán quản trị công ty xây dựng là gì – Toàn tập

kế toán xây dựng

Kế toán quản trị là một trong những nhánh mới của ngành Kế toán. Ra đời và phát triển hơn 15 năm trở lại đây, ngành kế toán quản trị đã và đang có những chuyển biến tích cực và mới mẻ của kế toán hiện đại. Bài viết dưới đây Thư Viện Luật sẽ giải đáp thắc mắc Kế toán quản trị công ty xây dựng là gì?, mời quý khách hàng tham khảo.

1. Kế toán quản trị trong công ty xây dựng là gì?

Kế toán quản trị được hiểu là chuyên môn của ngành Kế toán, họ nhìn nhận về thực trạng doanh nghiệp cũng như cung cấp những số liệu thực tế để Ban lãnh đạo có thể đưa ra được những quyết định tối ưu nhất. Thông tin từ kế toán quản trị có vai trò quan trọng trong việc kiểm soát và đánh giá doanh nghiệp.

Kế toán quản trị trong công ty xây dựng sẽ cung cấp những thông tin quản lý về doanh nghiệp, có mục đích và giá trị rõ ràng. Có hai luồng thông tin sẽ được kế toán quản trị cung cấp, đó là thông tin tài chính và thông tin phi tài chính.

kế toán quản trị công ty xây dựng

2. Kế toán quản trị có vai trò thế nào trong hoạt động của công ty xây dựng?

Sau khi đã hiểu kế toán quản trị là gì, chúng ta cùng tổng hợp 7 vai trò của Kế toán quản trị trong doanh nghiệp hiện đại:

  • Kế toán quản lý: Kế toán quản trị thiết kế và xây dựng khung công việc (frame-work) cho việc quản trị chi phí và tài chính chung của công ty cũng như chuẩn bị và xây dựng các báo cáo cho việc ra quyết định tài chính.
  • Lập kế hoạch ngắn và dài hạn: Kế toán quản trị đóng vai trò quan trọng trong việc dự báo các sự kiện kinh tế và kinh doanh trong tương lai, tức là các kế hoạch dài hạn, kế toán quản trị chiến lược, xây dựng chiến lược phát triển chung của công ty.
  • Xây dựng và phát triển hệ thống thông tin (MIS): Kế toán quản trị xây dựng các báo cáo tài chính trong ngắn và dài hạn, các báo cáo này sẽ được chuyển tiếp cho các cấp quản lý ở các cấp độ khác nhau giúp họ thông tin cho việc ra quyết định kinh doanh đúng thời điểm và kịp thời.
  • Duy trì cấu trúc vốn tối ưu: Kế toán quản trị đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì cấu trúc vối tối ưu cho doanh nghiệp. Kế toán quản trị là người trợ giúp lãnh đạo doanh nghiệp trong việc quyết định tỷ lệ pha trộn thích hợp giữa Nợ và Vốn cổ phần, đồng thời tư vấn các phương án huy động vốn với chi phí tối ưu (Sử dụng nợ ngân hàng hoặc phát hành cổ phiếu, trái phiếu doanh nghiệp…vv).
  • Tham gia vào quy trình quản lý: Kế toán quản trị đóng vai trò then chốt trong hoạt động của mọi tổ chức. Người làm kế toán quản trị thực hiện chức năng của nhân viên và cũng có quyền hạn đối với kế toán, nhân viên khác trong văn phòng. Kế toán quản trị cũng là người tư vấn giúp lãnh đạo doanh nghiệp trong các nhu cầu rà soát, kiểm tra thông tin. Kế toán quản trị giúp lãnh đạo tổng hợp thông tin từ các nguồn khác nhau và báo cáo một cách rõ ràng với ban quản lý và đôi khi với các bên bên ngoài nếu được yêu cầu.
  • Kiểm soát: Kế toán quản trị quản lý và phân tích các tài khoản, chuẩn bị các báo cáo, ví dụ như chi phí chuẩn, ngân sách, phân tích dòng tiền, quản lý quỹ, quản lý thanh khoản, đánh giá hoạt động, kiểm soát chi phí..
  • Hỗ trợ ban giám đốc ra quyết định: Kế toán quản trị cung cấp thông tin cần thiết cho ban giám đốc trong việc đưa ra quyết định ngắn hạn, ví dụ như kết hợp sản phẩm tối ưu, mua bán, cho thuê hoặc mua, định giá sản phẩm, ngưng sản phẩm … và các quyết định dài hạn, ví dụ như lập ngân sách vốn, tài trợ dự án …

3. Vai trò của nhân viên kế toán quản trị trong tổ chức

Vai trò số một của người làm kế toán quản trị là thu thập và cung cấp thông tin thích hợp và nhanh chóng cho các nhà quản lý để họ thực hiện việc điều hành, kiểm soát hoạt động của tổ chức và ra quyết định.

Các giám đốc sản xuất thường vạch kế hoạch và ra quyết định về các phương án và lịch trình sản xuất, các giám đốc marketing thì ra các quyết định về quảng cáo, khuyến mãi và định giá sản phẩm. Các giám đốc tài chính thường ra các quyết định về huy động vốn và đầu tư. Tựu chung lại ứng với mỗi mục tiêu, nhà quản lý đều cần thông tin cho các quyết định. Người làm kế toán quản trị sẽ cung cấp các thông tin hữu ích cho các nhà quản lý các cấp trong tổ chức. Vì vậy, một yêu cầu đặt ra cho các nhân viên kế toán quản trị là họ phải am hiểu các tình huống ra quyết định của các nhà quản lý.

4. Công việc của một nhà kế toán quản trị trong công ty xây dựng

Nhìn chung, công việc của kế toán quản trị bao gồm các hoạt động sau:

– Kế toán quản trị theo dõi và kiểm soát ngân sách tài chính của doanh nghiệp để có thể hoạt động tốt với chi phí vốn tối ưu nhất.
– Đưa ra những lời khuyên, giúp doanh nghiệp lựa chọn và quản lý đầu tư hiệu quả.
– Đồng thời, kế toán quản trị là nhà quản lý và kiểm soát rủi ro, dự toán ngân sách và hỗ trợ xây dựng các chiến lược tài chính.
– Hỗ trợ và cung cấp thông tin cho nhà lãnh đạo trước khi đưa ra những quyết định tài chính quan trọng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *