Thời Hiệu Khởi Kiện Về Thừa Kế Theo Bộ Luật Dân Sự 2015

1. Thời hiệu khởi kiện về thừa kế theo Bộ luật Dân sự 2015

Theo Bộ Luật Dân sự 2015, thời hiệu khởi kiện về thừa kế là quy định về thời gian mà người có quyền kế thừa phải thực hiện hành động khởi kiện trước Tòa án nếu có tranh chấp về di sản thừa kế.

thời điểm khởi kiện về thừa kế

2. Các loại thời hiệu khởi kiện thừa kế theo Bộ luật Dân sự 2015

Có hai loại thời hiệu khởi kiện về thừa kế theo Bộ Luật Dân sự 2015:

  • Thời hiệu bình thường: Trường hợp không có thỏa thuận khác, thời hiệu khởi kiện về thừa kế là một năm kể từ ngày người có quyền kế thừa biết hoặc nên biết về quyền mình bị vi phạm hoặc biết hoặc nên biết rõ ràng rằng có tranh chấp về di sản thừa kế.
  • Thời hiệu đặc biệt: Trường hợp có thỏa thuận khác, thời hiệu khởi kiện về thừa kế được quy định theo thỏa thuận đó.

3. Cách tính thời hiệu khởi kiện về thừa kế?

Thời hiệu khởi kiện về thừa kế bắt đầu tính từ thời điểm người có quyền kế thừa biết hoặc nên biết về vi phạm quyền mình hoặc biết hoặc nên biết rõ ràng rằng có tranh chấp về di sản thừa kế.

4. Thời gian không tính thời hiệu thừa kế theo cách tính thời hiệu khởi kiện về thừa kế?

Theo quy định của Bộ Luật Dân sự 2015, không tính vào thời hiệu khởi kiện về thừa kế là:

  • Thời gian giữa ngày người có quyền kế thừa mất và ngày mở di chúc, giấy tờ hợp pháp khác hoặc quyết định của cơ quan có thẩm quyền về việc giải quyết di sản thừa kế của người đã mất.
  • Thời gian từ ngày có di chúc, giấy tờ hợp pháp khác hoặc quyết định của cơ quan có thẩm quyền về việc giải quyết di sản thừa kế của người đã mất đến ngày người có quyền kế thừa biết hoặc nên biết về di chúc, giấy tờ hợp pháp khác hoặc quyết định của cơ quan có thẩm quyền về việc giải quyết di sản thừa kế của người đã mất.

5. Các trường hợp không áp dụng cách tính thời hiệu khởi kiện về thừa kế?

Cách tính thời hiệu khởi kiện về thừa kế không áp dụng trong các trường hợp:

  • Nhân thân tội đối với người kế thừa hoặc người có quyền lợi thừa kế.
  • Người kế thừa là trẻ em chưa thành niên.
  • Có văn bản di chúc hoặc thỏa thuận khác quy định thời hiệu khởi kiện về thừa kế.

6. Câu hỏi thường gặp

Mua lại quyền sử dụng đất trước khi xảy xa tranh chấp quyền thừa kế?

Trong trường hợp có dự định xảy ra tranh chấp quyền thừa kế về quyền sử dụng đất, việc mua lại quyền sử dụng đất trước khi xảy ra tranh chấp có thể là một giải pháp hợp lý để tránh những rắc rối và tranh cãi sau này.

Trường hợp không xác định thời hiệu phân chia di sản thừa kế?

Nếu không xác định được thời hiệu phân chia di sản thừa kế trong di chúc hoặc thỏa thuận khác, người có quyền lợi thừa kế có thể tìm đến Tòa án để yêu cầu xác định thời hiệu phân chia di sản.

Xử lý hành vi giả mạo chữ ký về thừa kế quyền sử dụng đất?

Hành vi giả mạo chữ ký về thừa kế quyền sử dụng đất là hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng. Nếu có bất kỳ dấu hiệu nào về việc giả mạo chữ ký liên quan đến quyền sử dụng đất thừa kế, người liên quan nên báo cáo vụ việc đến cơ quan chức năng để được xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Hành vi giả mạo chữ ký của các em bạn để làm sổ đỏ?

Hành vi giả mạo chữ ký để làm sổ đỏ là hành vi rất nghiêm trọng và vi phạm pháp luật. Nếu có bằng chứng về hành vi giả mạo chữ ký của các em bạn, bạn nên báo cáo ngay lập tức đến cơ quan chức năng để hành vi này được xử lý và ngăn chặn tình trạng vi phạm trong tương lai.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *