Tổng hợp chi phí thừa kế hết bao nhiêu tiền mới nhất 2023

1. Mức thuế thu nhập cá nhân phải nộp khi thừa kế

Khi bạn nhận di sản thừa kế từ người thân đã qua đời, bạn sẽ phải chịu một số chi phí liên quan như thuế thu nhập cá nhân, phí trước bạ và phí công chứng. Căn cứ theo quy định tại khoản 9 Điều 2 Thông tư 111, mức thuế thu nhập cá nhân sẽ được áp dụng trong các trường hợp sau:

 • Đối với nhận thừa kế là chứng khoán
 • Đối với nhận thừa kế là phần vốn trong các tổ chức kinh tế, cơ sở kinh doanh
 • Đối với nhận thừa kế là bất động sản
 • Đối với nhận thừa kế là các tài sản khác phải đăng ký quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng với cơ quan quản lý Nhà nước
chi phí làm thủ tục thừa kế

Tuy nhiên, theo Điều 4 Luật Thuế thu nhập cá nhân 2007, Điều 4 Nghị định 65 năm 2013 và điểm a khoản 1 Điều 3 Thông tư 111 năm 2013, các trường hợp sau sẽ được miễn nộp thuế thu nhập cá nhân:

 • Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản (bao gồm cả nhà ở hình thành trong tương lai, công trình xây dựng hình thành trong tương lai theo quy định pháp luật về kinh doanh bất động sản) giữa: vợ với chồng; cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ; cha nuôi, mẹ nuôi với con nuôi; cha chồng, mẹ chồng với con dâu; bố vợ, mẹ vợ với con rể; ông nội, bà nội với cháu nội; ông ngoại, bà ngoại với cháu ngoại; anh chị em ruột với nhau.
 • Trường hợp bất động sản do vợ hoặc chồng tạo lập trong thời kỳ hôn nhân được xác định là tài sản chung của vợ chồng, khi ly hôn được phân chia theo thỏa thuận hoặc do tòa án phán quyết thì việc phân chia tài sản này thuộc diện được miễn thuế.

2. Mức phí trước bạ phải nộp khi thừa kế

Khi tính toán các chi phí liên quan đến thừa kế, không thể bỏ qua mức phí trước bạ. Căn cứ theo khoản 10 Điều 9 Nghị định 140 năm 2016, các trường hợp sau đây người thừa kế sẽ được miễn phí trước bạ:

 • Nhà, đất nhận thừa kế hoặc là quà tặng giữa: Vợ với chồng; cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ; cha nuôi, mẹ nuôi với con nuôi; cha chồng, mẹ chồng với con dâu; cha vợ, mẹ vợ với con rể; ông nội, bà nội với cháu nội; ông ngoại, bà ngoại với cháu ngoại; anh, chị, em ruột với nhau nay được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Ngoài các trường hợp được miễn phí trước bạ, các tài sản thừa kế khác sẽ phải chịu mức phí trước bạ, mức phí này do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định.

3. Mức phí công chứng văn bản nhận di sản thừa kế

Để hoàn thiện các chi phí liên quan đến thừa kế, bạn còn phải nộp phí công chứng khi thực hiện thủ tục khai nhận di sản thừa kế tại phòng công chứng. Mức phí này được quy định tại khoản 2 Điều 4 thông tư 257 năm 2016 của Bộ Tài chính và được tính dựa trên giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch như sau:

 • Dưới 50 triệu đồng: 50 nghìn đồng
 • Từ 50 triệu đồng đến 100 triệu đồng: 100 nghìn đồng
 • Từ trên 100 triệu đồng đến 1 tỷ đồng: 0.1% giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch
 • Từ trên 1 tỷ đồng đến 3 tỷ đồng: 1 triệu đồng + 0.06% của phần giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch vượt quá 1 tỷ đồng
 • Từ trên 3 tỷ đồng đến 5 tỷ đồng: 2.2 triệu đồng + 0.05% của phần giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch vượt quá 3 tỷ đồng
 • Từ trên 5 tỷ đồng đến 10 tỷ đồng: 3.2 triệu đồng + 0.04% của phần giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch vượt quá 5 tỷ đồng
 • Từ trên 10 tỷ đồng đến 100 tỷ đồng: 5.2 triệu đồng + 0.03% của phần giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch vượt quá 10 tỷ đồng
 • Trên 100 tỷ đồng: 32.2 triệu đồng + 0.02% của phần giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch vượt quá 100 tỷ đồng (mức thu tối đa là 70 triệu đồng/trường hợp).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *